Belangrijke aanpassing van het ARJP

 

Op voordracht van de Raad van Jachthondencommissarissen heeft de Commissie Jachthonden aan de Commissie Jachthondenproeven gevraagd een aantal logistieke wijzigingen door te voeren van het Algemeen Reglement Jachthondenproeven, welke hieronder zijn vermeld.

De wijzigingen betreffen:

 • het ARJP is in overeenstemming gebracht met de per 1 januari 2017 inwerking getreden Wet natuurbescherming wat betreft het gebruik van het geweer bij jachthondenproeven.
 • de termijn van de voorrangsregeling werd teruggebracht van 30 naar 10 dagen, alleen rasverenigingen mogen voor hun leden een termijn aanhouden van maximaal 30 dagen
 • de termijn van sluiting inschrijving voorafgaand aan de datum van de proef is vervroegd naar minimaal 14 dagen (dit was 7 dagen);
 • de volgorde van deelname bij inschrijving voor een jachthondenproef is gekoppeld aan ontvangst van het inschrijfgeld;
 • inschrijving voor een MAP kan pas plaatsvinden als aan de gestelde reglementaire voorwaarden is voldaan. MyOrweja is hierop inmiddels aangepast d.w.z. dat wanneer niet aan de voorwaarden wordt voldaan de betreffende hond niet kan worden ingeschreven.

De voorwaarden voor inschrijving voor een MAP zijn:

Om toegelaten te kunnen worden tot de proeven voor het MAP B-diploma, moet de hond bij inschrijving tenminste twee B-diploma’s op een Standaard Jachthondenproef hebben behaald. Eén van deze B-diploma’s moet tenminste een score van 68 punten hebben. Òf de hond moet reeds in het bezit zijn van een MAP B-diploma.

Om toegelaten te kunnen worden tot de proeven voor het MAP A-diploma, moet de hond bij inschrijving tenminste twee A-diploma’s op een Standaard Jachthondenproef hebben behaald. Eén van deze A-diploma’s moet een score van tenminste 85 punten hebben. Òf de hond moet reeds in het bezit zijn van een MAP-A diploma.

Wanneer hieraan niet wordt voldaan wordt de inschrijving geblokkeerd.

De meeste van deze maatregelen zijn genomen om meer duidelijkheid te geven richting inschrijvers.

De wijzigingen zijn geel gearceerd in het digitale ARJP

Reacties ( 0 )

Wereldkampioenschappen Jacht met Staande Hond en St Hubert 2017

Van 27 – 29 oktober 2017 zullen de  Wereldkampioenschappen Jacht met Staande Hond en St Hubert worden gehouden in Herm (Frankrijk)

Voor de wereldkampioenschappen kan een team van zowel 4 Continentaal staande honden als 4 Britse staande honden worden uitgezonden.

Voor de Hubertusjacht kunnen per land drie teams worden ingeschreven. Een team bestaande uit twee jagers met elk een staande hond; een team bestaande uit twee jagers met elk een spaniel en een team bestaande uit twee dames met elk òf een spaniel òf een staande hond.

Voorjagers van staande honden, die deel uit willen maken van het Nederlands team en jagers, in het bezit van een geldige jachtakte, die belangstelling hebben om deel te nemen aan de Hubertusjacht dienen zich voor 15 september 2017 aan te melden bij het secretariaat ORWEJA.

Voorjagers dienen daarbij de behaalde kwalificaties van de opgegeven hond van het afgelopen jaar op te geven. Wanneer de hond wordt voorgejaagd door iemand anders dan de eigenaar dan dient dit duidelijk te worden vermeld. Ook dient in dat geval te worden vermeld door wie de hond werd voorgejaagd toen de opgegeven kwalificaties werd behaald.

 

Selectie-procedure-voor-afvaardiging-naar-Europese-en-Wereldkampioenschappen

 

 

 

 

Reacties ( 0 )

Vrije teams IWT 2017

16508097_720345884799387_8646587707906402984_n

 

 

In tegenstelling tot eerdere berichtgeving heeft de organisatie van de IWT 2017 besloten om naast de 3 nationale teams, voor het geval het maximaal aantal van 36 teams niet wordt bereikt, vrije teams te laten deelnemen. Tot 1 juni kunnen het aantal teams worden opgegeven.

Als er na 15 juni nog beschikbare plekken zijn, kunnen de deelnemende landen tot juni 23 hun vrije teams doorgeven. De loting  voor deelname onder de vrije teams vindt plaatst op 26 juni.

zie ook Informatie IWT 2017 

 

Officiële tekst

If there are still available openings after June 15th, participating countries will be asked to enter free teams until June 23rd. After that there will be a draw amongst the free teams. Entered free teams are informed about the draw’s results on June 26th.


De selectiecommissie van het FTC, bestaande uit Ton Buijs en Henk Slijkhuis, heeft besloten onderstaande teams, alle bestaande uit labrador retrievers, af te vaardigen naar de IWT 2017 welke op 22 en 23 juli in Finland wordt gehouden.

Uiteraard doet het winnende team van de IWT 2016 op uitnodiging van de organisatie mee, bestaande uit

 • Bubbles van de Vaortkaant, E/V Ingrid van der Ven
 • Abbotsross Trefynwy, E/V Roy Ehbel
 • Cerbel Ambassador, E/V Rob Schmidt

 

Team 2

 • Garrethall Quiff, E/V Rinus Heijmans
 • Haggis of the Spring Cottage, E/V Richard van Kaam
 • Raven from the Gundog Farm E/V Leon Akkermans
 • Reserve: Beautiful Hunter Amazing Angel, E/V Wendie Dekker

 

Team 3

 • Heather of the Spring Cottage, E/V Petra Vingerhoets
 • Dual’s Hope Lord Finley, E/V Tom van der Linden
 • Go Back Brothers in Arms, E/V Herman Jeske

 

facebook pagina IWT 2017

 

 

Reacties ( 0 )

Voorbereiden op de inschrijving voor de jachthondenproeven

Wat je nu al kunt doen om je voor te bereiden op de inschrijving voor de jachthondenproeven die op 1 juni a.s. opengaat

0001_DSC_0864

foto: Arista fotografie

Doe je voor het eerst mee en heb je nog geen account in MyOrweja, lees dan de eerst de My Orweja handleiding door en maak alvast een volledig account aan.

Er zijn in de loop der jaren al veel vragen gesteld bij bijvoorbeeld het aanmaken van een account, misschien staat jouw vraag en het antwoord hier tussen.

 

Voor iedereen geldt:

Kijk de gegevens in jouw profiel na of deze nog kloppen, de gegevens zoals hier vermeld worden meegenomen bij iedere inschrijving, staan zo in het dagprogramma en op het eventueel behaalde diploma. LET OP: deze gegevens kunnen na een gedane inschrijving niet meer worden aangepast.

Zorg dat bij de gegevens van jouw hond o.a. het juiste NHSB nummer en chipnummer is ingevuld of bij ontbreken hiervan het nummer van het Dierenpaspoort en het chipnummer. Tevens moet je onder ‘gescande documenten’ bij de hond de stamboom en het eigendomsbewijs c.q. registratiebewijs uploaden. Voor het dierenpaspoort geldt de buiten- en de binnenkant van het paspoort. NIEUW: wanneer deze twee documenten (stamboom en registratiebewijs òf dierenpaspoort binnen- en buitenkant) niet geüpload zijn, kan je niet verder met de inschrijving …….. èn natuurlijk niet vergeten de ledenpas 2017 van de Jagersvereniging uploaden. Alleen voor proeven georganiseerd door rasverenigingen is dit laatste niet nodig en wordt er ook niet om gevraagd.

Belangrijke voor inschrijvers voor de MAP’s: diploma’s die na 2012 zijn behaald staan bij de resultaten van jouw hond en hoef je dus NIET te uploaden. Controleer dit maar even in jouw profiel bij de gegevens van de hond onder ‘bekijk resultaten’. Voor de organiserende instanties zijn alle behaalde resultaten zichtbaar in MyOrweja. Nogmaals: geen overbodige diploma’s inscannen en geen foto’s van jouw hond.

Houd de Orweja site in de gaten voor meer nieuws of tips & tricks.

Veel succes op 1 juni!

 

 

 

 

 

 

Reacties ( 0 )

Kalender jachthondenproeven staat online

De kalender voor de jachthondenproeven 2017 staat nu online.

De inschrijving gaat open op 1 juni 2017 om 19.00 uur.

Bubbles vd Vaortkaant

De kalender is zichtbaar via MyOrweja of op de Orweja site

Reacties ( 0 )

Titel Nederlands werkkampioen toegekend

De titel “Werkkampioen” wordt toegekend aan de hond die twee Nederlandse werkkampioenschapsprijzen dan wel één Nederlandsewerkkampioenschapsprijs en twee Nederlandse reserve-werkkampioenschapsprijzen heeft behaald, mits:
a. de werkkampioenschapsprijzen zijn behaald in twee wedstrijdseizoenen en de hond ten tijde van het behalen van de laatste werkkampioenschapsprijs de leeftijd van twee jaar heeft bereikt;
b. de hond op een tentoonstelling of kampioenschapsclubmatch als bedoeld in hoofdstuk IV van het Kynologisch Reglement op een leeftijd van tenminste vijftien maanden de kwalificatie “uitmuntend” of “zeer goed” heeft behaald;
c. is voldaan aan de voor het betreffende ras in de supplementen opgenomen bijzondere voorwaarden.

puck 2

De titel Nederlandse werkkampioen is door de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland toegekend aan de Bayrischer Gebirgsschweisshund Wania Sfora Nemroda, NHSB 2971489, eigenaar Mariet v/d Vorst, voorjager Toon Mennen.

Reacties ( 0 )

Resultaat Coupe d’Europe voor Britse Staande Honden

Naar de Coupe d’Europe voor Britse Staande Honden welke op 17 en 18 maart 2017 werd gehouden in Nis (Servië) namen onderstaande Britse staande honden deel met als resultaat een kwalificatie voor Saxo, de pointer van Wim Joustra.

joustra

Saxo met Wim Joustra

 

 • Alonso off Flying Free, pointer, eigenaar Mark Vermaesen, voorjager Petar Petrovic
 • Saxo, pointer, eigenaar/voorjager Wim Joustra, kwalificatie CQN
 • Jim dos Potinhos, pointer, eigenaar Ilona Joustra-Vermoolen, voorjager Pablo Fernandez

 

 

 

Reacties ( 0 )

Apporteerwedstrijd op vogels die zijn aangewezen in een ontheffing of vrijstelling en op duiven- en eendentrek

Het organiseren van apporteerwedstrijden tijdens relatief grote drijfjachten op kleinwild wordt de laatste jaren in Nederland alsmaar moeilijker. Wel zijn er in Nederland nog steeds schitterende jachten, waarbij wordt aangezeten op eenden, duiven, kraaien, kauwen of ganzen. Tijdens dergelijke jachten kunnen de kwaliteiten van apporterende honden uitstekend, ook in wedstrijdverband, worden getest. Dergelijke wedstrijden zijn een waardevolle bijdrage aan het beoordelen van apporterende honden.cropped-img_2006-1024x325

Verscheidene jachtcombinaties zijn bereid een dergelijke jacht met een veldwedstrijd te combineren. Dit soort jachtdagen zijn echter niet lang van te voren te plannen. Er is plotseling trek en dan wordt er gejaagd. Derhalve kunnen dit soort wedstrijden niet vroegtijdig worden aangekondigd.

IMG_4372abcDe wedstrijden worden opgenomen in de veldwedstrijdkalender met een fictieve datum, waarop kan worden ingeschreven. Zodra de definitieve datum bekend is, wordt door de organisatie contact opgenomen met de inschrijvers.

 

FTC BULLETIN 2017-01 (apporteerwedstrijd op vogels die zijn aangewezen in een ontheffing of vrijstelling en duiven- en eendentrek)

 

 

Reacties ( 0 )

Geen afvaardiging naar Chatsworth

Chatsworth-House

Omdat zich onvoldoende voorjagers hebben aangemeld om een team te vormen zal er dit jaar geen Nederlandse afvaardiging gaan naar het International Retriever Team Event te Chatsworth.

Het spreekt voor zich dat de selectiedag hiermee komt te vervallen.

Reacties ( 0 )

Resultaten Coupe d’Europe Cont. Staande Honden

CdE
Naar de Coupe d’Europe voor Continentaal Staande Honden, welke op 6 en 7 maart a.s. wordt gehouden in Zadar (Kroatië) worden onderstaande honden afgevaardigd.

Er zijn twee Nederlandse keurmeesters uitgenodigd om op dit evenement te keuren, Sjaak Bolle en Dave van ‘t Land

Coupe d’Europe solo
Hoshi van de Kreppelse Heide, DSL, E/V Theo Carbijn
Nino de Casa Ato, EB, E/V Gert Jan Scheffer
Lor de Casa Ato, EB, E/V Gert Jan Scheffer
Ariane, DSK, E/V Will van de Langenberg 1 U

Coupe d’Europe koppel
Hoshi van de Kreppelse Heide, DSL, E/V Theo Carbijn, 2 U
Lor de Casa Ato, EB, E/V Gert Jan Scheffer, 3 ZG
Ariane, DSK, E/V Wil van de Langenberg
Coenobium Lika, EB, W/V Will van de Langenberg, 3 U

Reserve
Ace Chasse au bon Vent, DSK, E/Gerda Mulders-Ververs, V/Theo Carbijn
17125073_1228553870585680_539046539_n 17125105_1228632443911156_1818735585_n 17160517_1228632247244509_408242508_n

 IMG_1597

IMG_1596

barrage solo

17160634_1230620797045654_1874739245_n

barrage koppel

Reacties ( 0 )