Veldwerk informatiebijeenkomst

Naar aanleiding van recente nieuwe ontwikkelingen binnen het veldwerk voor staande honden organiseert het FTC een informatiebijeenkomst.
Aan de orde zullen komen de Basis Veldwerk Test, het toelaten van een punt op fazant in het voorjaar en andere zaken zoals de mogelijkheid tot het organiseren van Nederlandse wedstrijden in het buitenland.

De bijeenkomst is vooral bedoeld voor bestuursleden van VWOV’n, leden van veldwerkcommissies en keurmeesters, maar uiteraard ook voorjagers van staande honden zijn van harte welkom.

Vul s.v.p. onderstaand antwoordformulier voor 1 augustus a.s. volledig in als je van plan bent om te komen

Fill out my online form.
Reacties ( 0 )

OWT finale 2017

Op zaterdag 24 juni a.s. vindt de OWT finale plaats. Dit jaar wordt de finale gehouden op het Landgoed Middachten te De Steeg.

Op dit zelfde landgoed vinden ook de Groene Dagen plaats, een groot outdoor evenement waar jacht en hond centraal staan.

De organisatie ter plekke is in handen van de Chesapeake Bay Retriever Club Nederland.

Het terrein waar de OWT finale wordt gehouden is voor iedereen vrij toegankelijk. Dit geldt overigens niet voor het terrein van de Groene Dagen. Er is de mogelijkheid tegen betaling uw auto te parkeren.

De OWT finale wordt gekeurd door Diaan de Rooij, Petra Vingerhoets, Henk Slijkhuis en Ton Buijs

Er doen in totaal 47 honden mee, 16 in de open, 16 in de novice en 15 in de starters klas.

Deelnemers OWT finale 2017

 

Reacties ( 0 )

Kalender najaar dit weekend online

De kalender voor de najaarsveldwedstrijden staat komend weekend online, houdt hiervoor de Orweja site in de gaten.

De inschrijving voor de najaarsveldwedstrijden gaat 1 augustus open.

Voor de apporteerwedstrijden op vogels die zijn aangewezen in een ontheffing of vrijstelling en op duiven- en eendentrek kan vanaf 1 juli worden ingeschreven.

Reacties ( 0 )

Dianaprijs 2017

De Dianaprijs wordt door de Commissie Jachthonden toegekend aan de hond, waaraan op een nationale of internationale kampioenschapsveldwedstrijd geldend voor de betreffende rubriek, zoals beschreven in de diverse supplementen, in Nederland een CACT of RCACT is toegekend en die tevens op een tentoonstelling of kampioenschapsclubmatch in Nederland, als bedoeld in hoofdstuk IV van het Kynologisch Reglement, op een leeftijd van tenminste vijftien maanden de kwalificatie “uitmuntend” heeft behaald.

De Commissie Jachthonden heeft besloten de Dianaprijs toe te kennen aan

 • Jan van Cadsand samen met Ubric (hond op de voorgrond)

  de Epagneul Breton Ubric van het Axelse, NHSB 2976944, eigenaar Jan van Cadsand

Reacties ( 0 )

Bijeenkomst keurmeesters jachthondenproeven

Een leerzame dag in een mooie ambiance, dat was vandaag de bijeenkomst voor de keurmeesters jachthondenproeven.

De opzet van deze dag was de kennis van de keurmeesters in de praktijk aan elkaar te toetsen. Dankzij de inzet van Raymond Starink en ‘zijn’ helpers is deze opzet meer dan geslaagd. Alles zat mee, zoals gezegd, de prachtige ambiance Kasteel Doorwerth, het mooie weer en niet onbelangrijk de goede sfeer.

Er werd afscheid genomen van Reinder Paulusma, die uit handen van Hugo Stempher, bestuurslid Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland en vicevoorzitter Commissie Jachthonden, de zilveren erespeld ontving in verband met zijn meer dan 20 jaar keurmeesterschap.

Reacties ( 0 )

Belangrijke aanpassing van het ARJP

 

Op voordracht van de Raad van Jachthondencommissarissen heeft de Commissie Jachthonden aan de Commissie Jachthondenproeven gevraagd een aantal logistieke wijzigingen door te voeren van het Algemeen Reglement Jachthondenproeven, welke hieronder zijn vermeld.

De wijzigingen betreffen:

 • het ARJP is in overeenstemming gebracht met de per 1 januari 2017 inwerking getreden Wet natuurbescherming wat betreft het gebruik van het geweer bij jachthondenproeven.
 • de termijn van de voorrangsregeling werd teruggebracht van 30 naar 10 dagen, alleen rasverenigingen mogen voor hun leden een termijn aanhouden van maximaal 30 dagen
 • de termijn van sluiting inschrijving voorafgaand aan de datum van de proef is vervroegd naar minimaal 14 dagen (dit was 7 dagen);
 • de volgorde van deelname bij inschrijving voor een jachthondenproef is gekoppeld aan ontvangst van het inschrijfgeld;
 • inschrijving voor een MAP kan pas plaatsvinden als aan de gestelde reglementaire voorwaarden is voldaan. MyOrweja is hierop inmiddels aangepast d.w.z. dat wanneer niet aan de voorwaarden wordt voldaan de betreffende hond niet kan worden ingeschreven.

De voorwaarden voor inschrijving voor een MAP zijn:

Om toegelaten te kunnen worden tot de proeven voor het MAP B-diploma, moet de hond bij inschrijving tenminste twee B-diploma’s op een Standaard Jachthondenproef hebben behaald. Eén van deze B-diploma’s moet tenminste een score van 68 punten hebben. Òf de hond moet reeds in het bezit zijn van een MAP B-diploma.

Om toegelaten te kunnen worden tot de proeven voor het MAP A-diploma, moet de hond bij inschrijving tenminste twee A-diploma’s op een Standaard Jachthondenproef hebben behaald. Eén van deze A-diploma’s moet een score van tenminste 85 punten hebben. Òf de hond moet reeds in het bezit zijn van een MAP-A diploma.

Wanneer hieraan niet wordt voldaan wordt de inschrijving geblokkeerd.

De meeste van deze maatregelen zijn genomen om meer duidelijkheid te geven richting inschrijvers.

De wijzigingen zijn geel gearceerd in het digitale ARJP

Reacties ( 0 )

Wereldkampioenschappen Jacht met Staande Hond en St Hubert 2017

Van 27 – 29 oktober 2017 zullen de  Wereldkampioenschappen Jacht met Staande Hond en St Hubert worden gehouden in Herm (Frankrijk)

Voor de wereldkampioenschappen kan een team van zowel 4 Continentaal staande honden als 4 Britse staande honden worden uitgezonden.

Voor de Hubertusjacht kunnen per land drie teams worden ingeschreven. Een team bestaande uit twee jagers met elk een staande hond; een team bestaande uit twee jagers met elk een spaniel en een team bestaande uit twee dames met elk òf een spaniel òf een staande hond.

Voorjagers van staande honden, die deel uit willen maken van het Nederlands team en jagers, in het bezit van een geldige jachtakte, die belangstelling hebben om deel te nemen aan de Hubertusjacht dienen zich voor 15 september 2017 aan te melden bij het secretariaat ORWEJA.

Voorjagers dienen daarbij de behaalde kwalificaties van de opgegeven hond van het afgelopen jaar op te geven. Wanneer de hond wordt voorgejaagd door iemand anders dan de eigenaar dan dient dit duidelijk te worden vermeld. Ook dient in dat geval te worden vermeld door wie de hond werd voorgejaagd toen de opgegeven kwalificaties werd behaald.

 

Selectie-procedure-voor-afvaardiging-naar-Europese-en-Wereldkampioenschappen

 

 

 

 

Reacties ( 0 )

Vrije teams IWT 2017

16508097_720345884799387_8646587707906402984_n

 

 

In tegenstelling tot eerdere berichtgeving heeft de organisatie van de IWT 2017 besloten om naast de 3 nationale teams, voor het geval het maximaal aantal van 36 teams niet wordt bereikt, vrije teams te laten deelnemen. Tot 1 juni kunnen het aantal teams worden opgegeven.

Als er na 15 juni nog beschikbare plekken zijn, kunnen de deelnemende landen tot juni 23 hun vrije teams doorgeven. De loting  voor deelname onder de vrije teams vindt plaatst op 26 juni.

zie ook Informatie IWT 2017 

 

Officiële tekst

If there are still available openings after June 15th, participating countries will be asked to enter free teams until June 23rd. After that there will be a draw amongst the free teams. Entered free teams are informed about the draw’s results on June 26th.


De selectiecommissie van het FTC, bestaande uit Ton Buijs en Henk Slijkhuis, heeft besloten onderstaande teams, alle bestaande uit labrador retrievers, af te vaardigen naar de IWT 2017 welke op 22 en 23 juli in Finland wordt gehouden.

Uiteraard doet het winnende team van de IWT 2016 op uitnodiging van de organisatie mee, bestaande uit

 • Bubbles van de Vaortkaant, E/V Ingrid van der Ven
 • Abbotsross Trefynwy, E/V Roy Ehbel
 • Cerbel Ambassador, E/V Rob Schmidt

 

Team 2

 • Garrethall Quiff, E/V Rinus Heijmans
 • Haggis of the Spring Cottage, E/V Richard van Kaam
 • Raven from the Gundog Farm E/V Leon Akkermans
 • Reserve: Beautiful Hunter Amazing Angel, E/V Wendie Dekker

 

Team 3

 • Heather of the Spring Cottage, E/V Petra Vingerhoets
 • Dual’s Hope Lord Finley, E/V Tom van der Linden
 • Go Back Brothers in Arms, E/V Herman Jeske

 

facebook pagina IWT 2017

 

 

Reacties ( 0 )

Voorbereiden op de inschrijving voor de jachthondenproeven

Wat je nu al kunt doen om je voor te bereiden op de inschrijving voor de jachthondenproeven die op 1 juni a.s. opengaat

0001_DSC_0864

foto: Arista fotografie

Doe je voor het eerst mee en heb je nog geen account in MyOrweja, lees dan de eerst de My Orweja handleiding door en maak alvast een volledig account aan.

Er zijn in de loop der jaren al veel vragen gesteld bij bijvoorbeeld het aanmaken van een account, misschien staat jouw vraag en het antwoord hier tussen.

 

Voor iedereen geldt:

Kijk de gegevens in jouw profiel na of deze nog kloppen, de gegevens zoals hier vermeld worden meegenomen bij iedere inschrijving, staan zo in het dagprogramma en op het eventueel behaalde diploma. LET OP: deze gegevens kunnen na een gedane inschrijving niet meer worden aangepast.

Zorg dat bij de gegevens van jouw hond o.a. het juiste NHSB nummer en chipnummer is ingevuld of bij ontbreken hiervan het nummer van het Dierenpaspoort en het chipnummer. Tevens moet je onder ‘gescande documenten’ bij de hond de stamboom en het eigendomsbewijs c.q. registratiebewijs uploaden. Voor het dierenpaspoort geldt de buiten- en de binnenkant van het paspoort. NIEUW: wanneer deze twee documenten (stamboom en registratiebewijs òf dierenpaspoort binnen- en buitenkant) niet geüpload zijn, kan je niet verder met de inschrijving …….. èn natuurlijk niet vergeten de ledenpas 2017 van de Jagersvereniging uploaden. Alleen voor proeven georganiseerd door rasverenigingen is dit laatste niet nodig en wordt er ook niet om gevraagd.

Belangrijke voor inschrijvers voor de MAP’s: diploma’s die na 2012 zijn behaald staan bij de resultaten van jouw hond en hoef je dus NIET te uploaden. Controleer dit maar even in jouw profiel bij de gegevens van de hond onder ‘bekijk resultaten’. Voor de organiserende instanties zijn alle behaalde resultaten zichtbaar in MyOrweja. Nogmaals: geen overbodige diploma’s inscannen en geen foto’s van jouw hond.

Houd de Orweja site in de gaten voor meer nieuws of tips & tricks.

Veel succes op 1 juni!

 

 

 

 

 

 

Reacties ( 0 )

Kalender jachthondenproeven staat online

De kalender voor de jachthondenproeven 2017 staat nu online.

De inschrijving gaat open op 1 juni 2017 om 19.00 uur.

Bubbles vd Vaortkaant

De kalender is zichtbaar via MyOrweja of op de Orweja site

Reacties ( 0 )