Jachthonden Wedstrijd Raad

In de Jachthonden Wedstrijd Raad (JWR) zitten de vertegenwoordigers van de veldwedstrijd organiserende verenigingen. De JWR heeft een beleidsvormende, adviserende en controlerende taak binnen ORWEJA.