Keurmeesters

Geplande keurmeesterbijeenkomsten 2014

2 maart 2014  OWT keurmeesters

17 mei 2014     Keurmeesters jachthondenproeven

Keurmeesterbijeenkomst CJPSONY DSC

 

Op 25 mei 2013 organiseerde de CJP haar jaarlijkse keurmeesterbijeenkomst. De opkomst was groot.SONY DSC
Tijdens deze bijeenkomst werd de Zilveren Erespeld van de Raad van Beheer op Kynologisch gebied uitgereikt aan de heren Klijsen, Miegies, Mols, Nulkes, Oosting en Waltmans o.a. vanwege het feit dat zij meer dan 20 jaar keurmeester zijn voor de jachthondenproeven.

Keurmeesterbijeenkomst FTC

Op 16 september 2012 werd door het FTC een keurmeesterbijeenkomst georganiseerd voor veldwedstrijdkeurmeesters, classificatie Spaniels. Onderwerpen waren o.a. het nieuwe FCI ‘A’ reglement, de kwaliteit van de wedstrijdvelden, de praktische omgang met deelnemende loopse teven aan de wedstrijden en terugkoppeling uit de FCI commissie voor spaniels.

Keurmeesterbijeenkomst CJP

Jos Waltmans, voorzitter CJP

Op zaterdag 2 juni 2012 organiseerde de CJP haar jaarlijkse keurmeesterbijeenkomst. De opkomst was net als ieder jaar aanzienlijk, er waren 2 leerlingen, 2 aspiranten en 43 keurmeesters aanwezig!

 

 

Keurmeesters jachthondenproeven

 

 

Naast de medelingen en presentatie van het jaaroverzicht van de proeven werden wat aandachtspunten behandeld, welke uit de gedelegeerde rapporten naar voren kwamen.

Ook werden de reglementswijzigingen besproken welke zijn opgenomen in een CJP bulletin, zie onder reglementen.

Keurmeesterbijeenkomst FTC

Op zaterdag 5 mei 2012 hield het FTC een succesvolle keurmeesterbijeenkomst voor veldwedstrijdkeurmeesters voor de classificatie Staande Honden.

Besproken werd o.a. de rol van de gedelegeerde, eisen aan het (koud) apport, inspringen, stijl van verschillende rassen etc.

Keurmeesters veldwedstrijden voor staande honden

 

 

 

Naast 10 Nederlandse keurmeesters en  2 aspirant keurmeesters, waren 3 Belgische keurmeesters aanwezig, die veelvuldig in Nederland keuren.