MAP’s

Reglementair kan worden ingeschreven voor MAP A of B, zonder dat daarvoor de benodigde diploma’s zijn behaald. Echter voorafgaande aan de MAP moeten conform artikel B.5 van het Reglement Jachthondenproeven 2 B of A diploma’s zijn behaald.

Voor deelname aan de B proeven moet de hond tenminste tweemaal een B diploma hebben behaald op een SJP, waarvan 1 diploma met minimaal 68 punten. Voor deelname aan de A-proeven moet de hond tenminste tweemaal een A-diploma hebben behaald op een SJP waarvan 1 diploma met minimaal 85 punten.

Resumerend: bij het al dan niet behalen van de benodigde diploma’s kan de status van inschrijven worden omgezet naar een andere klasse. Bepalend blijft, conform artikel V.6 van hetzelfde reglement, met inachtneming van de voorrangsregels, het tijdstip van inschrijving.