Afscheid Albert de Boer

De Commissie Jachthonden nam op 29 november jl afscheid van Albert de Boer.

Albert startte in oktober 1980 bij de Jagersvereniging. Aanvankelijk als assistent van de bureausecretaris voor een half jaar om te helpen e.e.a. te reorganiseren en te moderniseren.

Vervolgens werd hij voorlichter van de Jagersvereniging en kreeg hij de coordinatie over de jachthondendiscipline. Dat hield ook in dat hij het bestuurslid van de Jagersvereniging voor de jachthonden vergezelde naar de CJ. Toen de CJ even zonder secretaris zat, heeft hij die taak enige tijd ingevuld. Dit was voordat de huidig ambtelijk secretaris begon.

Daarna viel Albert weer in de rol van de begeleider van het bestuurslid (een soort wandelend geheugen, waarop vaak een beroep werd gedaan!)

Toen er geen specifiek Landelijk Bestuurslid meer was, nam Albert ook deze taak waar en zorgde daarmee voor de verbinding tussen de CJ en het LB van de Jagersvereniging.

Albert gaat vanaf nu genieten van zijn welverdiende pensioen…..

De voorzitter van de CJ, baron van Tuyll van Serooskerken, dankte Albert voor zijn inzet gedurende al deze jaren en overhandigde hem een boeket bloemen en een cadeaubon.