Artikelen

Werkboekje

Sinds 10 augustus 2017 is er een nieuw ORWEJA werkboekje in omloop.

In het nieuwe ORWEJA werkboekje bestaat de mogelijkheid alle resultaten van jachthondenproeven, OWT’s en veldwedstrijden van uw hond gedurende zeer lange tijd te noteren.

Bij veldwedstrijden is het gebruik van het werkboekje verplicht. Het betreft dus één boekje waarin de mogelijkheid bestaat resultaten van zowel veldwedstrijden, OWT’s als jachthondenproeven bij te houden. Dit werkboekje is geldig zowel in Nederland als in het buitenland. Het werkboekje is te verkrijgen door € 10,00 over te maken op rekeningnummer NL26ABNA0435597507 op naam van Commissie Jachthonden. Vergeet vooral niet uw adres bij de overschrijving te vermelden! Het werkboekje wordt u dan zo spoedig mogelijk toegezonden.

 

Badge ORWEJA

Het logo van ORWEJA is te koop in de vorm van een badge. Deze badge is te verkrijgen door € 5,00 over te maken op rekeningnummer NL26ABNA0435597507 op naam van Commissie Jachthonden. Vergeet niet uw adres bij de overschrijving te vermelden! De badge wordt u dan zo spoedig mogelijk toegezonden.

badge

 

 

 

 

ORWEJA kwalificatiekaart

Voor het inschrijven in de gebruikshondenklas op een tentoonstelling heeft u een gebruikshondenverklaring nodig, welke u kunt aanvragen bij de Raad van Beheer. De Raad van Beheer zal u vragen om een ORWEJA-kwalificatiekaart, waarmee u kunt aantonen dat uw hond een kwalificatie op een veldwedstrijd heeft behaald.

1654163_548741431900264_214334839_n

De kaarten worden op aanvraag van de eigenaar kosteloos verstrekt. Dit geldt voor kwalificaties behaald op kampioenschaps-veldwedstrijden, novice- en jeugdveldwedstrijden in Nederland. U kunt een ORWEJA-kwalificatiekaart per e-mail aanvragen bij het secretariaat ORWEJA onder vermelding van naam hond, ras, NSHB en chipnummer, behaalde kwalificatie (incl. datum en plaats) en naam keurmeester en het adres waar de kaart naar toe moet worden gestuurd.