Belangrijke aanpassing van het ARJP

 

Op voordracht van de Raad van Jachthondencommissarissen heeft de Commissie Jachthonden aan de Commissie Jachthondenproeven gevraagd een aantal logistieke wijzigingen door te voeren van het Algemeen Reglement Jachthondenproeven, welke hieronder zijn vermeld.

De wijzigingen betreffen:

  • het ARJP is in overeenstemming gebracht met de per 1 januari 2017 inwerking getreden Wet natuurbescherming wat betreft het gebruik van het geweer bij jachthondenproeven.
  • de termijn van de voorrangsregeling werd teruggebracht van 30 naar 10 dagen, alleen rasverenigingen mogen voor hun leden een termijn aanhouden van maximaal 30 dagen
  • de termijn van sluiting inschrijving voorafgaand aan de datum van de proef is vervroegd naar minimaal 14 dagen (dit was 7 dagen);
  • de volgorde van deelname bij inschrijving voor een jachthondenproef is gekoppeld aan ontvangst van het inschrijfgeld;
  • inschrijving voor een MAP kan pas plaatsvinden als aan de gestelde reglementaire voorwaarden is voldaan. MyOrweja is hierop inmiddels aangepast d.w.z. dat wanneer niet aan de voorwaarden wordt voldaan de betreffende hond niet kan worden ingeschreven.

De voorwaarden voor inschrijving voor een MAP zijn:

Om toegelaten te kunnen worden tot de proeven voor het MAP B-diploma, moet de hond bij inschrijving tenminste twee B-diploma’s op een Standaard Jachthondenproef hebben behaald. Eén van deze B-diploma’s moet tenminste een score van 68 punten hebben. Òf de hond moet reeds in het bezit zijn van een MAP B-diploma.

Om toegelaten te kunnen worden tot de proeven voor het MAP A-diploma, moet de hond bij inschrijving tenminste twee A-diploma’s op een Standaard Jachthondenproef hebben behaald. Eén van deze A-diploma’s moet een score van tenminste 85 punten hebben. Òf de hond moet reeds in het bezit zijn van een MAP-A diploma.

Wanneer hieraan niet wordt voldaan wordt de inschrijving geblokkeerd.

De meeste van deze maatregelen zijn genomen om meer duidelijkheid te geven richting inschrijvers.

De wijzigingen zijn geel gearceerd in het digitale ARJP