Hondenactiviteiten met hoge temperaturen

De Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland adviseert onderstaande voor deelnemers aan hondenactiviteiten.

De CJP gedelegeerden van de jachthondenproeven zijn hiervan reeds op de hoogte gebracht.

Reacties ( 0 )

ORWEJA spaniel workingtest

Met ingang van 1 juli 2018 is het reglement voor de ORWEJA spaniel workingtest van kracht.

De ORWEJA spaniel workingtest is een wedstrijd die tot doel heeft de werkkwaliteiten van de verschillende drijvende hondenrassen te testen, zonder dat daarbij op wild wordt gejaagd en uitsluitend gebruik gemaakt wordt van dummy’s.

Deze workingtesten hebben in eerste instantie tot doel:

  • het beoordelen van de kwaliteit van het geleverde drijvende werk (jagen), apporteren en omschakelen van jagen naar apporteren en visa versa van de deelnemende honden;
  • het in wedstrijdverband vergelijken van de geleverde prestaties van de deelnemende honden;
  • ter voorbereiding t.b.v. deelname “voor de voet” veldwedstrijden

Je vindt het reglement hier.

Reacties ( 0 )

Aangepast Supplement voor Spaniels

Met ingang van 1 juli 2018 treedt ook het nieuwe supplement voor Spaniels in werking.

Het aangepaste supplement sluit beter aan op de Internationale Reglementering en is een impuls tot kwaliteitsverbetering.

De nieuwe versie vind je hier 

Reacties ( 0 )

ICC voor retrievers 2018

Op  13 en 14 oktober 2018 zal in Denemarken (Sjaelland) de Individual Challenge Cup voor Retrievers plaatsvinden.retriever

Ieder land kan 3 honden aanmelden, twee daarvan kunnen sowieso meedoen, de derde is afhankelijk van het totaal aantal aanmeldingen.

De selectie vindt plaats op grond van resultaten behaald op nationale en internationale kampioenschapsveldwedstrijden in binnen- en/of buitenland gehouden vanaf de ICC in 2017 tot 14 september 2018.

Keurmeesters zijn:

  • Kevin Doughty (GB)
  • Mark Demaine (GB)
  • Oliver Kiraly (HU)
  • Keld Jørgensen (DK)

Voorjagers van retrievers die voor deelname in aanmerking willen komen, dienen zich voor 15 september a.s. met opgave van behaalde resultaten aan te melden bij het Secretariaat ORWEJA.

Selectie procedure voor afvaardiging naar Europese en Wereldkampioenschappen

Guidelines ICC

Reacties ( 0 )

Internationale Workingtest voor Retrievers 2019

De Internationale Workingtest (IWT) voor Retrievers wordt in 2019 georganiseerd in Nederland op 1 en 2 juni.

De organisatie van dit grote evenement is in handen van de Nederlandse Retriever Club (NRC) uiteraard onder auspiciën van het Field Trial Comité (FTC).

De Facebook pagina is inmiddels in de lucht.

Houd deze pagina gerust in de gaten, vanaf nu worden hier regelmatig nieuwtjes over dit evenement gepubliceerd.

Reacties ( 0 )

Aangepaste versie Supplement voor Staande Honden

Met ingang van 1 juli 2018 treedt het nieuwe supplement voor Staande Honden in werking, alsmede het FTC bulletin 2018-01 (bijlagen).

Het supplement sluit beter aan op de Internationale Reglementering en is een impuls tot kwaliteitsverbetering.

Vanuit de JWR is het voorstel gekomen de novice veldwedstrijden voor staande honden te laten vervallen en de leeftijdsgrens voor deelname aan jeugdwedstrijden uit te breiden naar 30 maanden (bij aanvang van het seizoen) en dit in het najaar van 2018 te laten ingaan.

Note: Honden die hebben meegedaan open klas wedstrijden worden niet meer toegelaten in de jeugd.

Daartoe zal het algemeen deel van het Algemeen Veldwedstrijd Reglement (artikel III.3 en 4) bij de totale integrale herziening worden aangepast.

Tevens is besloten dat ook op Nationale kampioenschapsveldwedstrijden (CAC) eenmaal missen of uitstoten van goed geplaatst wild leidt tot uitsluiting. Artikel II.8 is hiertoe gewijzigd.

Overigens blijft het gebruik van het werkboekje verplicht! 

 

AVRSU3-A.STH 01-07-18

FTC BULLETIN 2018-01

Reacties ( 0 )

Aangepaste versie Supplement voor Retrievers

Met ingang van 1 juli 2018 treedt het nieuwe supplement voor Retrievers in werking.

Het aangepaste supplement sluit beter aan op de Internationale Reglementering en is een impuls tot kwaliteitsverbetering.

AVRSU3-C RET 2018 (versie 01072018)

Reacties ( 0 )

Titel Ned Werkkampioen voor Ace Chasse au bon Vent

De titel “Werkkampioen” wordt toegekend aan de hond die twee Nederlandse werkkampioenschapsprijzen dan wel één Nederlandse werkkampioenschapsprijs en twee Nederlandse reserve-werkkampioenschapsprijzen heeft behaald, mits de (reserve) werkkampioenschapsprijzen zijn behaald in twee wedstrijdseizoenen, de hond ten tijde van het behalen van de laatste werkkampioenschapsprijs de leeftijd van twee jaar heeft bereikt en de hond op een tentoonstelling of kampioenschapsclubmatch als bedoeld in hoofdstuk IV van het Kynologisch Reglement op een leeftijd van tenminste vijftien maanden de kwalificatie “uitmuntend” of “zeer goed” heeft behaald.

De titel Nederlands werkkampioen is door de Raad van Bekeer op Kynologisch Gebied in Nederland uitgereikt aan de Duitse staande korthaar Ace Chasse au bon Vent, NHSB 2962255, eigenaar Gerda Mulders.

 

Reacties ( 0 )

Dianaprijs 2018

De Dianaprijs wordt door de Commissie Jachthonden toegekend aan de hond, waaraan op een nationale of internationale kampioenschapsveldwedstrijd geldend voor de betreffende rubriek, zoals beschreven in de diverse supplementen, in Nederland een CACT of RCACT is toegekend en die tevens op een tentoonstelling of kampioenschapsclubmatch in Nederland, als bedoeld in hoofdstuk IV van het Kynologisch Reglement, op een leeftijd van tenminste vijftien maanden de kwalificatie “uitmuntend” heeft behaald.

De Commissie Jachthonden heeft besloten de Dianaprijs toe te kennen aan

  • Quax v.h. Bessenveld, dashond standaard ruwhaar, NHSB 2971906, eigenaar Susan Nooijen, voorjager John Feijen
  • Guus du Pied du Mont, Duitse staande korthaar, NHSB 2858522, eigenaar Gerda Mulders-Ververs
  • Sir Barry v.h. Bessenveld, dashond standaard ruwhaar, NHSB 3074685, eigenaar Linda Weijnans
Reacties ( 0 )

Resultaten OWT finale

Op zaterdag 16 juni 2018 vond de OWT finale plaats.

De organisatie dit jaar was in zeer goede handen van de Labrador Kring Nederland. Complimenten voor het geweldig team uit het noorden!

Er deden in totaal 42 honden mee, 12 in de starters, 14 in de novice en 16 in de open klas.

Als keurmeesters waren aanwezig: Ton Buijs (tevens gedelegeerde namens het FTC), Roy Ehbel, Mike Mulch en Rob Schmidt.

De volledige uitslag is uiteraard terug te vinden op de Orweja site en via MyOrweja.

Winnaars open, novice en starters klas – foto’s gemaakt door Sarina Lammerts.

Meer foto’s OWT-FINALE

Winnaars open klas

Winnaars novice klas

Winnaars starters klas

 

 

Reacties ( 0 )