OWT kalender gepubliceerd

De OWT kalender 2019 is gepubliceerd.

Inschrijven kan vanaf woensdag 16 januari om 19.00 uur.

Reacties ( 0 )

IWT selectie wedstrijd

Zoals jullie weten zal de IWT voor retrievers in 2019 in Nederland worden gehouden.

De IWT selectiewedstrijd voor Nederlandse teams zal plaatsvinden op vrijdag 29 maart 2019 en wordt in het midden van het land georganiseerd door de Nederlandse Labrador Vereniging.

Teams die aan de IWT selectiewedstrijd wensen deel te nemen, dienen zich voor 15 maart 2019 op te geven bij het secretariaat ORWEJA.

Teams kunnen zich zelfstandig opgeven, maar ook rasverenigingen kunnen teams afvaardigen naar deze selectiewedstrijd. Let op: ook de Free teams dienen te worden aangemeld voor deze selectiewedstrijd.

Een team bestaat uit drie retrievers, die ten minste in de novice klasse OWT (of vergelijkbare buitenlandse wedstrijdvorm) een certificaat, dan wel ten minste een kwalificatie op een novice apporteerveldwedstrijd hebben behaald.

Indien het aantal aangemelde teams het aantal beschikbare plaatsen op de IWT niet overstijgt, zal geen selectiewedstrijd gehouden worden.

Lees ook het ….REGLEMENT IWT selectie

Reacties ( 0 )

Bericht van Ellen Meerssman

Ellen Meerssman wil graag op deze manier iedereen bereiken en bedanken voor het medeleven tijdens de ziekte en na het overlijden van Bap Meerssman

 

Reacties ( 0 )

Aanpassing selectie Coupe d’Europe voor Continentaal Staande Honden

De Coupe d’Europe voor Continentaal Staande Honden zal op 12 en 13 februari 2019 worden gehouden in Andalusië.

Voorjagers van Continentaal staande honden, die deel uit willen maken van het Nederlandse team dat wordt afgevaardigd naar de Coupe d’Europe, kunnen zich tot 20 januari 2019 per e-mail aanmelden bij het secretariaat ORWEJA, onder vermelding van naam eigenaar, naam voorjager, volledige naam hond, ras, NSHB nummer, geb.datum hond en behaalde kwalificaties in binnen- en buitenland.

Omdat er geen keurmeester in Spanje aanwezig is die de selectie daar kan doen, zal de selectie van het Nederlands team voor afvaardiging naar de Coupe d’Europe helaas niet plaatsvinden in Andalusië.

Zo snel mogelijk na 20 januari zal een selectiecommissie bestaande uit de heren W. ten Brinke, H. Companjen, W. Klijsen en T. Slager hun selectie aan het FTC bekend maken.

Aangezien er in Nederland geen wedstrijden zijn voorafgaand aan de Coupe d’Europe in Spanje heeft de commissie besloten haar oordeel te baseren op eerder behaalde voorjaarskwalificaties op Nederlandse kampioenschapsveldwedstrijden.

Bij een bij ex aequo situatie zal de commissie haar oordeel mede baseren op buitenlandse kwalificaties en prestaties op voorgaande Coupes d’Europe.

Protocol selectie procedure

 

Reacties ( 0 )

Coupe d’Europe voor Spaniels

De Coupe d’Europe voor Spaniels zal dit seizoen gehouden worden in Camugliano (Italië) op 26 en 27 januari 2019.

Per land mag een team cocker spaniels en een team spinger spaniels deelnemen. Een team bestaat uit minimaal 2 en maximaal 4 honden.

Voorjagers van cocker of springer spaniels die deel uit willen maken van het Nederlands team kunnen zich, met opgave van behaalde kwalificaties, tot 2 januari a.s. aanmelden bij het secretariaat ORWEJA.

Reacties ( 0 )

Titel Internationaal werkkampioen (IntFTCh) voor Guus du Pied du Mont

De titel Internationaal werkkampioen (IntFTCh) is door de FCI toegekend aan de Duitse Staande Korthaar Guus du Pied du Mont, NHSB 2858522, eigenaar Gerda Mulders-Ververs.

Om in aanmerking te komen voor deze titel moet aan de volgende eisen worden voldaan: 

a) twee CACIT’s  (Certificat d’Aptitude au Championnat International de Travail) behaald op door de FCI goedgekeurde veldwedstrijden onder 2 verschillende keurmeesters, in één of meerdere landen. 

b) de hond moet op de minimum leeftijd van vijftien maanden, op een FCI exterieur tentoonstelling tenminste de kwalificatie “Zeer Goed ” hebben behaald.

Reacties ( 0 )

Verzelfstandiging Jachthondendiscipline

Onder de provinciale jachthondencoördinatoren en de vertegenwoordigers van de trainingslocaties is in 2017 een onderzoek gehouden. Op basis van de resultaten is geconstateerd dat de gang van zaken niet in lijn loopt met de bestuurlijke verantwoording van de jagersvereniging voor deze activiteit. Bovendien loopt de vereniging een fiscaal risico omdat de Belastingdienst onderzoekt of deze activiteit als ‘economische activiteit’ btw-plichtig is. In feite vinden de jachthondenactiviteiten plaats onder de vlag en de naam van de Jagersvereniging, maar deze worden bijna nergens bestuurlijk en boekhoudkundig verantwoord

Hierdoor is door de Jagersvereniging het besluit genomen alle trainingsgroepen te verzelfstandigen. Het is aan de trainingsgroep hoe zij dit vorm wil geven. Hierdoor kan men als groep zelfstandig functioneren en zelf verantwoordelijkheid nemen voor haar activiteiten.  De Jagersvereniging blijft de belangen van de voorjagers behartigen en biedt ondersteuning in het verzelfstandigingsproces.

De Jagersvereniging heeft zorg gedragen voor de statuten voor stichtingen en/of verenigingen om zo de groepen in de provincies te helpen met de te nemen stappen. Er is inmiddels eveneens een erkenningssysteem opgesteld, waarmee de kwaliteit van de jachthondentrainingen gewaarborgd kan blijven. Ook commerciële hondenscholen kunnen op den duur voor deze erkenning in aanmerking komen. Zonder deze erkenning is het niet meer mogelijk om  jachthondenproeven te organiseren onder auspiciën van Orweja.

 

Erkenningscriteria

De provinciale jachthondencommissarissen hebben de volgende criteria voor erkenning van een trainingsgroep (inclusief groepen die alleen proeven organiseren) door de Jagersvereniging vastgesteld.

 • Zij bezitten een rechtspersoonlijkheid (inschrijving Kamer van Koophandel) en zijn zelf aansprakelijk voor haar verplichtingen jegens wet- en regelgeving.
 • Zij opereren financieel onafhankelijk.
 • Zij beogen het geven van jachthondentrainingen en het organiseren van de proeven uitsluitend onder auspiciën van Orweja. Een besloten onderlinge proef voor eigen cursisten is toegestaan.
 • Zij beperken zich in deze activiteiten uitsluitend tot de eigen provincie(s) ; voor activiteiten buiten de Provincie overleggen zij met de Jachthondencommissaris van de betreffende Provincie.
 • Zij rapporteren jaarlijks over hun activiteiten, aan de Provinciale Jachthonden-commissaris van de Jagersvereniging.
 • Trainers van de Rechtspersoon hebben op 1 januari 2024 met goed gevolg een door de Jagersvereniging erkende opleiding afgerond of werken onder supervisie van opgeleide trainers. Thans zijn als zodanig de opleiding en titel Kynologisch instructeur en de opleiding Jachthondeninstructeur van de Stichting Jachthopleiding Nederland erkend. Trainingen moeten primair zijn gericht op het opleiden van honden voor het gebruik in de praktijkjacht.

Voordelen erkenning door de Jagersvereniging

 • Trainers krijgen een erkenningsbrief van de commissaris Jachthonden namens het Provinciaal bestuur van de Jagersvereniging. Hiermee kunnen zij vergunningen / verloven aanvragen en aantonen officieel erkend te zijn als jachthonden opleiding.
 • Trainers vallen onder de dekking van een speciaal voor hen door de Jagersvereniging ontwikkelde aansprakelijkheidsverzekering.
 • De jachthondenopleidingen worden vermeld op de website van de Jagersvereniging als erkende opleiding.
 • De activiteiten van de jachthondenopleidingen kunnen worden vermeld op de activiteitenkalender van de Jagersvereniging.
 • De Rechtspersoon mag proeven organiseren onder auspiciën van Orweja.

 

Aanvragen jachthondenproeven

Praktisch houdt dit in dat het aanvragen van jachthondenproeven m.i.v. 2019 alleen mag worden gedaan door erkende trainingsgroepen. De provinciale jachthondencommissarissen maken aan Orweja bekend welke trainingsgroepen erkend zijn en derhalve bevoegd zijn tot het aanvragen van een jachthondenproef.
Dat geldt ook voor de groepen die alleen een jachthondenproef organiseren en geen opleiding geven. Deze groepen functioneren onder de rechtspersoonlijkheid van een (indien opgericht) overkoepelende provinciale stichting.

MyOrweja zal worden aangepast zodat de aanvragende instanties het KvK nummer van haar rechtspersoon kunnen invullen.

 

Reacties ( 0 )

Resultaten Nimrod 2018

Op 12 november vond bij Kasteel Doorwerth onder herfstachtige weersomstandigheden de 45e editie van de Nimrod plaats.

De organisatie was in goede handen van Raymond Starink en zijn onvolprezen team van de Jagersvereniging afd. Gelderland. De Nimrod trok ruim 4000 bezoekers uit het hele land, de drie zorgvuldig uitgezette proeven waren voor de toeschouwers goed te volgen.

De Nimrod is de jaarlijkse finale wedstrijd voor 18 honden, die zich wisten te kwalificeren op basis van de selectieprocedure die jaarlijks door de Commissie Jachthonden wordt vastgesteld.

Kate brengt haar laatste apport binnen……

De 18 honden waren dit jaar verdeeld over 11 verschillende rassen, te weten de Duitse staande langhaar, Duitse staande korthaar, Duitse staande draadhaar, Flatcoated retriever, Labrador retriever, Golden retriever, Heidewachtel, Grote Munsterlander, Nova Scotia Duck Tolling retriever, Vizsla Draadhaar en Vizsla Korthaar.

In totaal hebben brachten drie honden alle 9 apporten binnen, waardoor deze honden met hun voorjagers in aanmerking kwamen voor het felbegeerde AA-diploma.

 • Ed Booter met zijn labrador retriever Go Back White Gold (Kate) met 291/300 punten.
 • Gerard van de Heuvel met zijn labrador retriever Squarelose Rap (Rooney) met 288/300 punten
 • Mick de Groot met zijn Duitse staande langhaar Ons Dieke v.d Duyl met 252/300 punten

De eveneens felbegeerde Nimrod wisselbeker werd uitgereikt aan Ed Booter die met zijn Kate de winnaar van deze Nimrod werd.

De volledige uitslag vind je hier

 

 

Reacties ( 0 )

Dianaprijs 2018

De Dianaprijs wordt door de Commissie Jachthonden toegekend aan de hond, waaraan op een nationale of internationale kampioenschapsveldwedstrijd geldend voor de betreffende rubriek, zoals beschreven in de diverse supplementen, in Nederland een CACT of RCACT is toegekend en die tevens op een tentoonstelling of kampioenschapsclubmatch in Nederland, als bedoeld in hoofdstuk IV van het Kynologisch Reglement, op een leeftijd van tenminste vijftien maanden de kwalificatie “uitmuntend” heeft behaald.

De Commissie Jachthonden heeft besloten de Dianaprijs toe te kennen aan

 • Quax v.h. Bessenveld, dashond standaard ruwhaar, NHSB 2971906, eigenaar Susan Nooijen, voorjager John Feijen
 • Guus du Pied du Mont, Duitse staande korthaar, NHSB 2858522, eigenaar Gerda Mulders-Ververs
 • Sir Barry v.h. Bessenveld, dashond standaard ruwhaar, NHSB 3074685, eigenaar Linda Weijnans
 • Saartje Passie van ’t Nieuwe Erf, Labrador Retriever, NHSB 2813750, eigenaar Peter Vorderman
 • Ned. en Int. Kamp. Flo des Terres d’Argos W’12 CW’14, Epagneul Picard, NHSB 2828349, eigenaar Daphne Horsch
 • Brawura z Krainy Przodków, Bayrischer Gebirgsschweisshund, NHSB 3092334, eigenaar Mathijs Lammerts
Reacties ( 0 )

Resultaten WK Jacht met Staande Hond en St Hubert 2018

Van 25 – 27 oktober 2018 werden de  Wereldkampioenschappen Jacht met Staande Hond en St Hubert gehouden in Spanje.

De selectiecommissie van het FTC heeft onderstaande honden afgevaardigd.

WK

 • Hoshi van de Kreppelse Heide, DSL, E/V Theo Carbijn
 • Carlos v.d. Rovertsche Leij, DSK, E/V Ton Wouters
 • Ace Chasse au Bon Vent, DSK, E/G. Mulders-Ververs, V/Eric Mulders
 • Guus du Pied du Mont, DSK, E/G. Mulders-Ververs, V/Eric Mulders
 • reserve: Ariane, DSK, E/V Ton Wouters

 

St Hubert

 • Asisi (Dali) van Kallisto, DSK, E/ DIanne ter Huurne, V/Theo Carbijn
 • Ariane, DSK, E/V Ton Wouters

Er werden geen kwalificaties behaald.

 

Selectie-procedure-voor-afvaardiging-naar-Europese-en-Wereldkampioenschappen

 

 

 

 

Reacties ( 0 )