Resultaten Nimrod 2018

Op 12 november vond bij Kasteel Doorwerth onder herfstachtige weersomstandigheden de 45e editie van de Nimrod plaats.

De organisatie was in goede handen van Raymond Starink en zijn onvolprezen team van de Jagersvereniging afd. Gelderland. De Nimrod trok ruim 4000 bezoekers uit het hele land, de drie zorgvuldig uitgezette proeven waren voor de toeschouwers goed te volgen.

De Nimrod is de jaarlijkse finale wedstrijd voor 18 honden, die zich wisten te kwalificeren op basis van de selectieprocedure die jaarlijks door de Commissie Jachthonden wordt vastgesteld.

Kate brengt haar laatste apport binnen……

De 18 honden waren dit jaar verdeeld over 11 verschillende rassen, te weten de Duitse staande langhaar, Duitse staande korthaar, Duitse staande draadhaar, Flatcoated retriever, Labrador retriever, Golden retriever, Heidewachtel, Grote Munsterlander, Nova Scotia Duck Tolling retriever, Vizsla Draadhaar en Vizsla Korthaar.

In totaal hebben brachten drie honden alle 9 apporten binnen, waardoor deze honden met hun voorjagers in aanmerking kwamen voor het felbegeerde AA-diploma.

 • Ed Booter met zijn labrador retriever Go Back White Gold (Kate) met 291/300 punten.
 • Gerard van de Heuvel met zijn labrador retriever Squarelose Rap (Rooney) met 288/300 punten
 • Mick de Groot met zijn Duitse staande langhaar Ons Dieke v.d Duyl met 252/300 punten

De eveneens felbegeerde Nimrod wisselbeker werd uitgereikt aan Ed Booter die met zijn Kate de winnaar van deze Nimrod werd.

De volledige uitslag vind je hier

 

 

Reacties ( 0 )

Dianaprijs 2018

De Dianaprijs wordt door de Commissie Jachthonden toegekend aan de hond, waaraan op een nationale of internationale kampioenschapsveldwedstrijd geldend voor de betreffende rubriek, zoals beschreven in de diverse supplementen, in Nederland een CACT of RCACT is toegekend en die tevens op een tentoonstelling of kampioenschapsclubmatch in Nederland, als bedoeld in hoofdstuk IV van het Kynologisch Reglement, op een leeftijd van tenminste vijftien maanden de kwalificatie “uitmuntend” heeft behaald.

De Commissie Jachthonden heeft besloten de Dianaprijs toe te kennen aan

 • Quax v.h. Bessenveld, dashond standaard ruwhaar, NHSB 2971906, eigenaar Susan Nooijen, voorjager John Feijen
 • Guus du Pied du Mont, Duitse staande korthaar, NHSB 2858522, eigenaar Gerda Mulders-Ververs
 • Sir Barry v.h. Bessenveld, dashond standaard ruwhaar, NHSB 3074685, eigenaar Linda Weijnans
 • Saartje Passie van ’t Nieuwe Erf, Labrador Retriever, NHSB 2813750, eigenaar Peter Vorderman
 • Ned. en Int. Kamp. Flo des Terres d’Argos W’12 CW’14, Epagneul Picard, NHSB 2828349, eigenaar Daphne Horsch
Reacties ( 0 )

Resultaten WK Jacht met Staande Hond en St Hubert 2018

Van 25 – 27 oktober 2018 werden de  Wereldkampioenschappen Jacht met Staande Hond en St Hubert gehouden in Spanje.

De selectiecommissie van het FTC heeft onderstaande honden afgevaardigd.

WK

 • Hoshi van de Kreppelse Heide, DSL, E/V Theo Carbijn
 • Carlos v.d. Rovertsche Leij, DSK, E/V Ton Wouters
 • Ace Chasse au Bon Vent, DSK, E/G. Mulders-Ververs, V/Eric Mulders
 • Guus du Pied du Mont, DSK, E/G. Mulders-Ververs, V/Eric Mulders
 • reserve: Ariane, DSK, E/V Ton Wouters

 

St Hubert

 • Asisi (Dali) van Kallisto, DSK, E/ DIanne ter Huurne, V/Theo Carbijn
 • Ariane, DSK, E/V Ton Wouters

Er werden geen kwalificaties behaald.

 

Selectie-procedure-voor-afvaardiging-naar-Europese-en-Wereldkampioenschappen

 

 

 

 

Reacties ( 0 )

IWT selectie wedstrijd

Zoals jullie weten zal de IWT voor retrievers in 2019 in Nederland worden gehouden.

De IWT selectiewedstrijd voor Nederlandse teams zal plaatsvinden op vrijdag 29 maart 2019 en wordt in het midden van het land georganiseerd door de Nederlandse Labrador Vereniging.

Teams die aan de IWT selectiewedstrijd wensen deel te nemen, dienen zich voor 15 maart 2019 op te geven bij het secretariaat ORWEJA.

Teams kunnen zich zelfstandig opgeven, maar ook rasverenigingen kunnen teams afvaardigen naar deze selectiewedstrijd.

Een team bestaat uit drie retrievers, die ten minste in de novice klasse OWT (of vergelijkbare buitenlandse wedstrijdvorm) een certificaat, dan wel ten minste een kwalificatie op een novice apporteerveldwedstrijd hebben behaald.

Indien het aantal aangemelde teams het aantal beschikbare plaatsen op de IWT niet overstijgt, zal geen selectiewedstrijd gehouden worden.

Lees ook het ….REGLEMENT IWT selectie

Reacties ( 0 )

Werkgroep Innovatie Standaard Jachthondenproef

Onlangs is door de Commissie Jachthonden (CJ) besloten om op verzoek van de Raad van Jachthonden Commissarissen (RJC) een werkgroep te installeren.
Deze heeft tot taak om de examenproeven zoals die in de Standaard Jachthondenproef (SJP) zijn vastgelegd te bezien in relatie tot o.a. de hedendaagse jachtpraktijk en de trainingsmethoden.
Daar waar wordt geconstateerd dat dit niet meer het geval is, wordt de werkgroep gevraagd om alternatieven aan te geven.
Tevens heeft de werkgroep de opdracht meegekregen om deze alternatieven te toetsen bij een z.g. klankbordgroep. Deze groep zal een afspiegeling zijn van gerenommeerde deelnemers aan jachthondenproeven, leden van trainingsgroepen, hondenscholen en organiserende instanties.

De voorzitters van de CJP, RJC en JWR hebben na overleg met hun achterban de volgende personen bereid gevonden om zitting in de werkgroep te nemen.

voorzitter 

 • Johan Folmer

leden RJC

 • Jan Peter Spierenburg
 • Rob van der Schaft

leden JWR

 • Ruud Onderwater (namens de staande honden verenigingen)
 • Christine Poelstra (namens de retriever verenigingen).

leden CJP

 • Kees Tinga
 • Durk van der Heide
Reacties ( 0 )

Resultaten ICC voor retrievers 2018

Op  13 en 14 oktober 2018 werd in Denemarken (Sjaelland) de Individual Challenge Cup voor Retrievers gehouden.

 

 

 

Vanuit Nederland werden de volgende labrador retrievers afgevaardigd:

 • Garrethall Quiff, E/V Rinus Heijmans
 • Truro (Lucky), E/V Rob Schmidt
 • Joker of the Spring Cottage (Dexter), E/V Jan Luijendijk

Rinus kwalificeerde zijn hond met een Goed

De resultaten van de ICC vind je hier

Reacties ( 0 )

Resultaten Trofee Pieter Rooijakkers

Op zaterdag 13 oktober a.s. werd voor de tweede keer de Trofee Pieter Rooijakkers georganiseerd in de prachtige velden rondom Kloosterzande in samenwerking met de Epagneul Breton Club Nederland

De Trofee Pieter Rooijakkers ging naar de Epagneul Breton Quin de Penalobera van Theo Misseghers voorgejaagd door Gilbert Harte en in de jeugd naar Heidy del Tognolo, Bracco Italiano van Wim van den Dam.

 

Resultaten Trofee Pieter Rooijakkers

Naam hond Ras Voorjager  Kwalificatie
Int. & Lux. Kamp. Stone DRP Olaf Geerse
Arko DSL Frans Beck
Quin de Penalobera EB Gilbert Harte 1 U CACT
Guus Du Pied Du Mont DSK Eric Mulders
Leonida Dell”Oltrepo BI Detlev van Valen
Sharptails Antje ES Bernadette van Drie
Hoz del Somontano EB Gert Jan Scheffer
Ginger v.d. Stroomdrift DSK Nicole Aarts
Horam v.d. Stroomdrift DSK Ingrid Stroomer
Aram van het Arrêt DRP Peter Doderer
Flo des Terres d’Argos EP Daphne Horsch
Caron vh Patrijzenweitje GK Cor vd Voorn
iVanhoe Terratu EP Kees Gosens
Carlos van de Rovertsche Leij DSK Ton Wouters
Ace Chasse au bon Vent DSK Eric Mulders
Solid Gold’s Yuna ES Lia Harms
Ludine Ruisseau de Bétail EB Bart van Heynsbergen
Rebelle van d’Ouw Knip DRP Ine Gimbrere
Irko v d Stroomdrift DSK Kees Zeeman
Mylo v. Duinkercke DSK Jack de Dobbelaere
 

Jeugd

Heidy del Tognolo

 

 

BI

 

 

Wim van den Dam

 

 

 1 ZG

Sun de Casa Ato EB Gert Jan Scheffer
Perdix du Clos de Reve d’Or DSK Nelleke Visbeen 1 ZG
Zoë Venaticus Major CF Thekla Bluemink

 

Reacties ( 0 )

Titel Int. Werkkampioen voor Gaby v.d. Hazelberg

foto: Tilly Meijer – fotografie

De titel Internationaal werkkampioen (IntFTCh) is door de FCI toegekend aan de Engelse springer spaniel Gaby v.d. Hazelberg, NHSB 2757190, eigenaar Jan Luijendijk.

Om in aanmerking te komen voor deze titel moet aan de volgende eisen worden voldaan: 

a) twee CACIT’s  (Certificat d’Aptitude au Championnat International de Travail) behaald op door de FCI goedgekeurde veldwedstrijden onder 2 verschillende keurmeesters, in één of meerdere landen. 

b) de hond moet op de minimum leeftijd van vijftien maanden, op een FCI exterieur tentoonstelling tenminste de kwalificatie “Zeer Goed ” hebben behaald.

Reacties ( 0 )

In memoriam Bap Meerssman

Wij ontvingen het droevige bericht dat op dinsdag 21 augustus 2018 Bap Meerssman is overleden.

In 1986 werd Bap aangesteld als keurmeester voor de jachthondenproeven. Naast het keuren van deze wedstrijden was Bap ook zeer geïnteresseerd in het exterieur van de honden en met name de retrievers waarbij zijn geliefde ras de Golden Retriever boven aan het lijstje stond.

In 2011 kreeg Bap de Gouden Erespeld van de Raad van Beheer voor het 25 jaar keurmeesterschap. Voor zover ons bekend was, was hij de tweede keurmeester die beide disciplines, werk en exterieur, in de vingers had. Een unieke combinatie.

Van 2001 tot en met 2014 was Bap tevens lid van de Commissie Jachthondenproeven.  Zijn verdiensten was onder andere het gegeven dat hij vorm gaf aan het examen van de aspirant keurmeester. Ook schroomde Bap niet om heel Nederland door te rijden om op te treden als gedelegeerde. Menig Nimrod heeft Bap begeleid tot een succesvol evenement. Met name de Nimrod in 2005 in het Streekbos te Enkhuizen had een speciaal plekje in zijn hart.

Wij wensen de familie van Bap veel sterkte toe met het verwerken van dit verlies.

Rens Joosen, voorzitter CJP

 

Reacties ( 0 )

IWT selectie reglement

Het reglement voor de IWT selectiewedstrijd is iets aangepast d.w.z. dat een OWT certificaat in de novice klas of een kwalificatie behaald op een novice veldwedstrijd ook kunnen worden meegeteld:

Een team bestaat uit drie retrievers, die ten minste in de novice klasse OWT (of vergelijkbare buitenlandse wedstrijdvorm) een certificaat, dan wel ten minste een kwalificatie op een novice apporteerveldwedstrijd hebben behaald.

Het volledige reglement lees je hier

 

Reacties ( 0 )