Dianaprijs 2018

De Dianaprijs wordt door de Commissie Jachthonden toegekend aan de hond, waaraan op een nationale of internationale kampioenschapsveldwedstrijd geldend voor de betreffende rubriek, zoals beschreven in de diverse supplementen, in Nederland een CACT of RCACT is toegekend en die tevens op een tentoonstelling of kampioenschapsclubmatch in Nederland, als bedoeld in hoofdstuk IV van het Kynologisch Reglement, op een leeftijd van tenminste vijftien maanden de kwalificatie “uitmuntend” heeft behaald.

De Commissie Jachthonden heeft besloten de Dianaprijs toe te kennen aan

 • Quax v.h. Bessenveld, dashond standaard ruwhaar, NHSB 2971906, eigenaar Susan Nooijen, voorjager John Feijen
 • Guus du Pied du Mont, Duitse staande korthaar, NHSB 2858522, eigenaar Gerda Mulders-Ververs
Reacties ( 0 )

Resultaten OWT finale

Op zaterdag 16 juni 2018 vond de OWT finale plaats.

De organisatie dit jaar was in zeer goede handen van de Labrador Kring Nederland. Complimenten voor het geweldig team uit het noorden!

Er deden in totaal 42 honden mee, 12 in de starters, 14 in de novice en 16 in de open klas.

Als keurmeesters waren aanwezig: Ton Buijs (tevens gedelegeerde namens het FTC), Roy Ehbel, Mike Mulch en Rob Schmidt.

De volledige uitslag is uiteraard terug te vinden op de Orweja site en via MyOrweja.

Winnaars open, novice en starters klas – foto’s gemaakt door Sarina Lammerts.

Meer foto’s OWT-FINALE

Winnaars open klas

Winnaars novice klas

Winnaars starters klas

 

 

Reacties ( 0 )

Resultaat Internationale Team Workingtest voor Retrievers in Chatsworth

Op 14 en 15 juni 2018 werd de Internationale Team Workingtest voor Retrievers in Chatsworth georganiseerd door de Britse Kennelclub.

Onderstaand Nederlands team, bestaande uit labrador retrievers, werd door  het FTC afgevaardigd:

 • Raven of the Gundog farm, owner/handler Leon Akkerman
 • Dual’s Hope Lord Finley, owner/handler Tom van der Linden
 • Haggis of the Spring Cottage, owner/handler Richard van Kaam
 • Gin of the Gundog farm, owner/handler Peter Stroomenbergh

Van de 9 deelnemende teams, eindigde het Nederlands team op de 6e plaats.

Resultaten Chatsworth

 

 

Reacties ( 0 )

Publicatie kalender najaarsveldwedstrijden

De kalender voor de najaarsveldwedstrijden is gepubliceerd op de ORWEJA site. Vanaf nu kan er worden ingeschreven voor de apporteerwedstrijden waarvan de exacte datum nog niet bekend is.  Inschrijven voor de  overige najaarsveldwedstrijden is mogelijk vanaf 1 augustus a.s.

Voor de apporteerwedstrijden, waarvan de exacte datum nog niet bekend is, geldt: het inschrijven vindt op de gebruikelijke wijze plaats met dien verstande dat de inschrijving voorwaardelijk is. Dat wil zeggen dat de voorjager zijn hond kan terugtrekken als de datum hem niet schikt. Hij is dan geen inschrijfgeld verschuldigd.

Aandachtspunten voor inschrijvers

 • Bij inschrijving dienen zowel de stamboom als het registratie-/eigendomsbewijs van jouw hond te worden geupload, zie FAQ.  Doe dit uploaden eenmalig eerst in je profiel, daarna worden de gegevens uit jouw profiel automatisch bij iedere inschrijving meegenomen.
 • Nederlandse eigenaren zijn verplicht hun (geïmporteerde) hond in te schrijven in de Nederlandse Stamboekhuishouding (NHSB), zie voor meer informatie stamboom-aanvraag-procedure
 • Het is verplicht bij deelname aan nationale en internationale kampioenschapveldwedstrijden voor aanvang van de wedstrijd het werkboekje in te leveren. Zonder werkboekje worden ingelote honden uitgesloten van deelname. Informatie bestellen werkboekje
 • De loting bij overinschrijving volgens het zogenaamde 60-40 systeem blijft dit najaar gehandhaafd.
 • Voor het overige is het Algemeen Veldwedstrijd Reglement onverkort van kracht

 

Reacties ( 0 )

Voorjagers zichtbaar na inloggen MyOrweja

Als gevolg van de genomen maatregelen in verband met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) worden de gepubliceerde uitslagen van jachthondenproeven, OWT’s en veldwedstrijden op de Orweja site beperkt tot de strikt noodzakelijke gegevens d.w.z. naam en ras van de hond, uitslag en eventueel plaatsing.

Alleen na inloggen in MyOrweja zijn de namen van de voorjagers beschikbaar.

Reacties ( 0 )

Gouden erespeld voor Gerard Miegies

Tijdens de keurmeesterdag van de Commissie Jachthondenproeven op 2 juni jl. werd door Hugo Stempher, namens de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland, de gouden erespeld uitgereikt aan Gerard Miegies.

De gouden erespeld ontving hij in verband met het 30 jaar keurmeesterschap, Gerard werd in 1988 benoemd tot keurmeester voor de jachthondenproeven.

Gerard is al sinds 1973 actief in de hondensport. In 1979 nam hij met zijn labrador Hanibal van Marleans deel aan de Nimrod.

Hij was meer dan 40 jaar actief bij de kynologenclub Amsterdam en startte in 1975 met training van zijn jachthonden.  Tot en met 2016 heeft hij zelf training geven. Daarnaast organiseerde hij ‘dummydagen’, later gevolgd de organisatie van workingtesten en teamwedstrijden.  Gerard is een gedreven hondenman en kon beginnende voorjagers flink enthousiast maken voor de jachthondensport.

Gerard heeft besloten te stoppen met keuren van de jachthondenproeven. Hij heeft talloze proeven mogen beoordelen en dat altijd met heel veel inzet en plezier gedaan.

 

Reacties ( 0 )

Gouden erespeld voor Jos Waltmans

Tijdens de keurmeesterdag van de Commissie Jachthondenproeven op 2 juni jl. werd door Hugo Stempher, namens de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland, de gouden erespeld uitgereikt aan Jos Waltmans.

Jos werd in 1988 aangesteld als keurmeester voor de jachthondenproeven, de erespeld ontving hij dan ook voor het 30 jaar keurmeesterschap.

Maar er is zoveel meer: in 1989 werd hij lid van de Commissie Jachthondenproeven; naast de normale bestuurlijke taken en de werkzaamheden die horen bij een gedelegeerde, is hij in het bijzonder actief geweest in het meerdere malen aanpassen van het reglement Jachthondenproeven, het vorm geven aan de MAP en het bedenken van en vormgeven aan vele Nimrodproeven.

In 2000 werd hij gekozen en benoemd tot voorzitter van de CJP, werd daarmee automatisch lid van de CJ en werd tevens penningmeester van ORWEJA. In 2013 is hij gestopt als voorzitter van de CJP om ruimte te maken voor nog meer innovatie. Namens de Raad van Beheer op kynologisch gebied kreeg hij de zilveren erespeld o.a. voor meer dan 20 jaar keurmeester zijn. In 2014 ontving hij voor bewezen diensten de ORWEJA legpenning.

In 2013 werd Jos aangesteld als vice voorzitter van de Raad van Jachthonden commissarissen. Daarnaast was  hij namens de jagersvereniging lid van de werkgroep reorganisatie ORWEJA

 

Reacties ( 0 )

Keurmeesterdag CJP

Op zaterdag 2 juni hield de Commissie Jachthonden Proeven weer haar jaarlijkse keurmeesterdag. Deze vond plaats op het prachtige terrein rondom Huize Verwolde Jonker te Laren (Gelderland). De organisatie op de dag was in goede handen van Raymond Starink, bijgestaan door zijn zeer ervaren team van helpers.

Na de inleiding door de voorzitter, Rens Joosen, konden de aanwezige keurmeesters hun kennis en ervaring toetsen bij een aantal praktijkproeven. Dit leverde interessante discussies en leerzame momenten op.

Er werd afscheid genomen van Paul van Vucht, die om gezondheidsredenen besloot te stoppen met keuren. Zijn kennis van de praktijk, zijn ervaring als hondenman en keurmeester en zijn collegialiteit werden geroemd door de voorzitter.

Door Hugo Stempher, werden namens de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland, twee gouden erespelden uitgereikt, voor Gerard Miegies en voor Jos Waltmans (zie separaat verslag).

 

Reacties ( 0 )

Resultaten IWT 2018

Op 26 en 27 mei 2018 vond de IWT voor retrievers plaats in Bologna (Italië)

Frankrijk werd winnaar met 490 punten, op de 2e plaats Duitsland met 461 punten en op de 3e plaats Hongarije met 450 punten.

 

Onderstaande teams werden namens Nederland afgevaardigd:

Team 1 – eindigend met 385 punten

Beautiful Hunter Amazing Angel, E/V Wendie Dekker

Vlaklands Jason, E/V Joost de Fouw

Dual’s Hope Lord Finley, E/V Tom van der Linden

 

Team 2 – eindigend met 383 punten

Raven From The Gundog Farm , E/V Leon Akkerman

Haggis of the Spring Cottage, E/V Richard van Kaam

Garrethall Quiff, E/V Rinus Heijmans

 

Team 3 –eindigend met 328 punten

Dual’s Hope Lewis, E/V Joost Smits

Cerbel Edison, E/V Aad Keldermans

Beechdale’s Finch, E/V Henk Klein

Reserve: Mike From The Gundog Farm, E/V Thea Kolsteren

 

IWT-2018—FINAL-RESULTS

Reacties ( 0 )

Inschrijven OWT finale

Van alle gehouden OWT’s in 2018 zijn de eerste 4 geplaatste honden per klas uitgenodigd om in te schrijven voor de OWT finale.

De OWT finale vindt plaatst op zaterdag 16 juni a.s. te Kropswolde en wordt georganiseerd door de Labrador Kring Nederland.

Kandidaten kunnen zich inschrijven tot 4 juni a.s. !

 

Reacties ( 0 )