Een lijn geven bij markeren toegestaan?

Art. A12 stelt dat de proef voldoende is afgelegd door de hond die door de juiste richting aan te houden of die door doelbewust de juiste richting te herstellen, blijk geeft de valplaats te hebben onthouden. Tevens is gesteld dat de voorjager vanaf het moment dat de hond is uitgezonden tot aan het moment dat de hond de eend heeft opgenomen geen aanwijzingen of commando’s mag geven. Over het moment van uitzenden is niets concreet opgenomen in het betreffende artikel. In de beoordeling wordt wel meegenomen of de hond bij het uitsturen al dan niet wordt aangeraakt door de voorjager. Een lijn meegeven mag dus wel.

Posted in: Regelgeving jachthondenproeven