Geen afvaardiging naar Chatsworth

Chatsworth-House

Omdat zich onvoldoende voorjagers hebben aangemeld om een team te vormen zal er dit jaar geen Nederlandse afvaardiging gaan naar het International Retriever Team Event te Chatsworth.

Het spreekt voor zich dat de selectiedag hiermee komt te vervallen.