Gouden erespeld voor Jos Waltmans

Tijdens de keurmeesterdag van de Commissie Jachthondenproeven op 2 juni jl. werd door Hugo Stempher, namens de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland, de gouden erespeld uitgereikt aan Jos Waltmans.

Jos werd in 1988 aangesteld als keurmeester voor de jachthondenproeven, de erespeld ontving hij dan ook voor het 30 jaar keurmeesterschap.

Maar er is zoveel meer: in 1989 werd hij lid van de Commissie Jachthondenproeven; naast de normale bestuurlijke taken en de werkzaamheden die horen bij een gedelegeerde, is hij in het bijzonder actief geweest in het meerdere malen aanpassen van het reglement Jachthondenproeven, het vorm geven aan de MAP en het bedenken van en vormgeven aan vele Nimrodproeven.

In 2000 werd hij gekozen en benoemd tot voorzitter van de CJP, werd daarmee automatisch lid van de CJ en werd tevens penningmeester van ORWEJA. In 2013 is hij gestopt als voorzitter van de CJP om ruimte te maken voor nog meer innovatie. Namens de Raad van Beheer op kynologisch gebied kreeg hij de zilveren erespeld o.a. voor meer dan 20 jaar keurmeester zijn. In 2014 ontving hij voor bewezen diensten de ORWEJA legpenning.

In 2013 werd Jos aangesteld als vice voorzitter van de Raad van Jachthonden commissarissen. Daarnaast was  hij namens de jagersvereniging lid van de werkgroep reorganisatie ORWEJA