In memoriam Piet van Mierlo

Op 28 augustus 2017 ontvingen wij het droevige bericht van het zeer plotseling overlijden van Piet van Mierlo uit Made op zondag 27 augustus. Hij was keurmeester van jachthondenproeven en jarenlang lid van de Commissie Jachthondenproeven.

In 1988 werd Piet aangesteld als keurmeester voor jachthondenproeven. Deze functie binnen de jachthondendiscipline heeft hij uitgeoefend tot en met 2015. In 2013 ontving hij voor zijn jarenlange inzet van de Raad van Beheer de zilveren erespeld van de Nederlandse Kynologie.

In de periode van 1989 tot en met 2004 was Piet tevens lid van de Commissie Jachthondenproeven. In deze periode vervulde hij van 1990 tot en met 1999 de functie van secretaris / penningmeester.

We herinneren ons Piet als een zeer betrokken persoon bij alle activiteiten rond de jachthondensport. Dit betrof niet alleen het keuren of het bestuurlijk actief zijn maar ook zijn betrokkenheid bij de jachthonden opleiding in West Brabant. Hij was  iemand die zeker genoot van de sfeer en kameraadschap binnen het keurmeesterkorps.

Wij wensen de familie veel sterkte toe om dit verlies een plaats te geven.

Rens Joosen, voorzitter CJP