Inschrijving OWT’s en voorjaarsveldwedstrijden

De kalenders voor de OWT’s en de veldwedstrijden worden vòòr het weekend van 13 januari a.s. gepubliceerd.

De inschrijving voor de OWT’s gaat open op zaterdag 13 januari om 19.00 uur, de inschrijving voor de veldwedstrijden op maandag 15 januari om 19.00 uur.

 

 

Belangrijke informatie

BVT

Jullie zijn eerder via de ORWEJA site geïnformeerd over de Basis Veldwerk Test voor staande honden zoals die afgelopen najaar als pilot werd georganiseerd. De pilot BVT is met een jaar verlengd.  Dus  als jouw hond een BVT heeft behaald krijg je voorrang bij deelname aan de jeugdveldwedstrijden. Als je al een kwalificatie hebt behaald op een jeugdveldwedstrijd geldt deze voorrang ook en hoef je je niet in te schrijven voor een BVT. In het voorlopig BVT reglement kan je exact lezen wat de bedoeling is,  waaraan moet worden voldaan, als ook hoe vaak je met jouw hond kan meedoen.

FTC BULLETIN 2017-02 (voorlopig Reglement Basigebs Veldwerk Test)

 

MyOrweja

Inschrijven voor alle ORWEJA evenementen gebeurt via MyOrweja. Zorg dat in jouw profiel de juiste gegevens staan van jou en jouw hond en dat de stamboom èn het eigendomsbewijs van jouw hond zijn geüpload.

 

Leden hebben voorrang op een OWT

Leden van organiserende verenigingen hebben voorrang bij deelname aan OWT’s.

 

Werkboekje

Bij veldwedstrijden is het gebruik van het werkboekje verplicht. Het betreft één boekje waarin de mogelijkheid bestaat resultaten van zowel veldwedstrijden, OWT’s als jachthondenproeven bij te houden. Dit werkboekje is geldig zowel in Nederland als in het buitenland. Het werkboekje is te verkrijgen door € 10,00 over te maken op rekeningnummer NL26ABNA0435597507 op naam van Commissie Jachthonden. Vergeet vooral niet uw adres bij de overschrijving te vermelden! Het werkboekje wordt u dan zo spoedig mogelijk toegezonden.