Kalender jachthondenproeven 2018 gepubliceerd

De inschrijving voor de SJP’s gaat open op vrijdag 1 juni a.s.  om 19.00 uur voor de SJP’s georganiseerd door de provincies en om 20.00 uur voor de SJP’s georganiseerd door de rasverenigingen.

De inschrijving voor de MAP’s gaat open op zaterdag 2 juni a.s. om 19.00 uur.


Lees onderstaande alvast even goed door, dan ben je voorbereid en kan je straks probleemloos inschrijven.

Check / to do:

  • nog geen MyOrweja account (?) maakt dit nu alvast aan!
  • gegevens in jouw eerder aangemaakte profiel – zoals e-mailadres, tel. nr. etc. – nog juist?
  • Stamboom EN registratie/eigendomsbewijs van de hond scannen anders kan je niet inschrijven!
  • lidmaatschappas van de Jagersvereniging 2018 geüpload ?
  • zonodig pas 2018 rasvereniging geüpload?
  • staan de uitslagen van eerder gelopen SJP’s wel vermeld bij jouw hond in jouw profiel, zodat je probleemloos kan inschrijven voor de MAP’s (zie onder)? Zo niet, stuur even een mailtje naar het secretariaat ORWEJA.

NOT to do:

  • eerder behaalde diploma’s scannen (alle uitslagen vanaf 2013 zijn zichtbaar voor de organiserende instanties!)
  • foto’s van jouw hond scannen
  • hond in bezit van stamboom inschrijven met dierenpaspoort nummer

Inschrijven MAP’s

Voor deelname aan de B proeven moet de hond bij inschrijving  tenminste 2 x een B diploma hebben behaald op een SJP, waarvan 1 diploma met minimaal 68 punten. Voor deelname aan de A proeven moet de hond tenminste 2 x een A diploma hebben behaald op een SJP waarvan 1 diploma met minimaal 85 punten. Honden die in voorgaande jaren al een MAP B of A diploma hebben behaald hoeven voor deelname in die betreffende klasse niet te voldoen aan de 2 diploma eis met een minimaal aantal punten van 1 van de twee. De behaalde B en A diploma’s op een SJP behoeven niet perse van het voorafgaande jaar of het lopende seizoen te zijn. De behaalde diploma’s ook  van voorgaande jaren blijven geldig voor de toelatingseisen tot een MAP.

Wanneer de inschrijvers gedurende het lopende seizoen gaan voldoen aan de eisen voor de MAP en zij willen van B naar A deelnemen dan moeten zij opnieuw inschrijven. Het omzetten van een inschrijving MAP-B naar MAP-A is niet langer toegestaan. De inschrijver dient de inschrijving MAP-B te annuleren en vervolgens opnieuw in te schrijven voor MAP-A. Het kan dus zijn dat hij of zij daardoor op de reservelijst komt. Het moment van betalen is in deze situatie dus niet beslissend, omdat al betaald was voor MAP-B.

Bij vragen stuur even een mailtje naar het secretariaat ORWEJA of kijk bij de FAG