Keurmeesterdag CJP

Op zaterdag 2 juni hield de Commissie Jachthonden Proeven weer haar jaarlijkse keurmeesterdag. Deze vond plaats op het prachtige terrein rondom Huize Verwolde Jonker te Laren (Gelderland). De organisatie op de dag was in goede handen van Raymond Starink, bijgestaan door zijn zeer ervaren team van helpers.

Na de inleiding door de voorzitter, Rens Joosen, konden de aanwezige keurmeesters hun kennis en ervaring toetsen bij een aantal praktijkproeven. Dit leverde interessante discussies en leerzame momenten op.

Er werd afscheid genomen van Paul van Vucht, die om gezondheidsredenen besloot te stoppen met keuren. Zijn kennis van de praktijk, zijn ervaring als hondenman en keurmeester en zijn collegialiteit werden geroemd door de voorzitter.

Door Hugo Stempher, werden namens de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland, twee gouden erespelden uitgereikt, voor Gerard Miegies en voor Jos Waltmans (zie separaat verslag).