Punt op fazant telt mee in het voorjaar vanaf 1 april

De Commissie Jachthonden heeft besloten op voorstel van het FTC om met ingang van 1 april 2017 op de Nederlandse  Kampioenschapsveldwedstrijden en speciaal veldwedstrijden voor staande honden in het voorjaar het punt op fazant te laten tellen op dezelfde wijze als op patrijs.

Met het mee laten tellen van het punt op fazant hoopt het FTC dat het aantal beoordelingsmomenten van de hond bij wild vergroot wordt.

De datum 1 april is gekozen in verband met stand van de gewassen en het gedrag van de fazant hierin.

Het FTC rekent erop dat de VWOV’n een goede balans zullen vinden tussen velden met een biotoop geschikt voor fazant en velden met patrijs zodat gangwerk, jachtpassie en doorzettingsvermogen van de hond ook beoordeeld kunnen worden in korte gewassen, mais stoppel en op zwarte grond.

Bovenstaande is een voorlopige regeling en zal na 1 jaar worden geëvalueerd.