Titel Nederlands werkkampioen toegekend

De titel “Werkkampioen” wordt toegekend aan de hond die twee Nederlandse werkkampioenschapsprijzen dan wel één Nederlandsewerkkampioenschapsprijs en twee Nederlandse reserve-werkkampioenschapsprijzen heeft behaald, mits:
a. de werkkampioenschapsprijzen zijn behaald in twee wedstrijdseizoenen en de hond ten tijde van het behalen van de laatste werkkampioenschapsprijs de leeftijd van twee jaar heeft bereikt;
b. de hond op een tentoonstelling of kampioenschapsclubmatch als bedoeld in hoofdstuk IV van het Kynologisch Reglement op een leeftijd van tenminste vijftien maanden de kwalificatie “uitmuntend” of “zeer goed” heeft behaald;
c. is voldaan aan de voor het betreffende ras in de supplementen opgenomen bijzondere voorwaarden.

puck 2

De titel Nederlandse werkkampioen is door de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland toegekend aan de Bayrischer Gebirgsschweisshund Wania Sfora Nemroda, NHSB 2971489, eigenaar Mariet v/d Vorst, voorjager Toon Mennen.