Titel Ned Werkkampioen voor Ace Chasse au bon Vent

De titel “Werkkampioen” wordt toegekend aan de hond die twee Nederlandse werkkampioenschapsprijzen dan wel één Nederlandse werkkampioenschapsprijs en twee Nederlandse reserve-werkkampioenschapsprijzen heeft behaald, mits de (reserve) werkkampioenschapsprijzen zijn behaald in twee wedstrijdseizoenen, de hond ten tijde van het behalen van de laatste werkkampioenschapsprijs de leeftijd van twee jaar heeft bereikt en de hond op een tentoonstelling of kampioenschapsclubmatch als bedoeld in hoofdstuk IV van het Kynologisch Reglement op een leeftijd van tenminste vijftien maanden de kwalificatie “uitmuntend” of “zeer goed” heeft behaald.

De titel Nederlands werkkampioen is door de Raad van Bekeer op Kynologisch Gebied in Nederland uitgereikt aan de Duitse staande korthaar Ace Chasse au bon Vent, NHSB 2962255, eigenaar Gerda Mulders.